Transportní systémy rozdělujeme na jednotlivé podskupiny podle hmotnosti přepravovaného nákladu a délky dopravníku. Celý systém se skládá ze standardyzovaných dílců, které je možné libovolně skládat podle potřeby v jednotlivé moduly. Vzniká tak velké množství montážních variant, a tím možnost přizpůsobit každou část dopravníku daným požadavkům výrobního programu. Dle potřeby je možno také volit mezi různými způsoby pohonu.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktovat